2108073201 Δημοκρατίας 9, Άνοιξη dim.stam@yahoo.gr